Vrijblijvend kennismakingsgesprek:

Vraagt u zich af of uw kind baat zou kunnen hebben bij coaching, neemt u dan contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook, dan neem ik contact met u op. Na ons eerste gesprek besluit u of u verder wilt gaan.

Intake gesprek:

Vervolgens zal er een intakegesprek plaatsvinden. Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik u een vragenlijst toe. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst probeer ik samen met u, de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Het aantal sessies dat nodig is zal afhangen van de hulpvraag van uw kind.

Coaching:

Tijdens de eerste sessie maken uw kind en ik kennis met elkaar, gaan wij samen ontdekken wat het kind graag wil leren, waar het goed in is en wat zijn/haar doelen zijn. Het is mogelijk dat het kind een andere hulpvraag heeft dan de ouders, in dat geval overleg ik deze hulpvraag met de ouders. Ik vind het belangrijk dat zijn of haar hulpvraag (ook) behandeld en opgelost wordt. Op deze manier zal er een luisterende, veilige en open sfeer ontstaan, een belangrijke voorwaarde om tot goede resultaten te komen.


De volgende sessies zullen in het teken staan van de hulpvraag. Uw kind leert inzicht te krijgen in zijn/haar eigen gedrag, gevoelens, kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Ook zal het leren om zelf een oplossing voor het probleem te ontdekken. Op deze manier overwint het moeilijke momenten, groeit het zelfvertrouwen en krijgt het plezier en vertrouwen in zichzelf voor de toekomst. Hiervoor zijn 6 tot 8 sessies meestal voldoende.


Tijdens deze sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodes, afgestemd op de behoeftes en interesses van het kind zoals:


  • Coachen vanuit actie
  • Bekrachtigend coachen
  • Werken met poppenspel
  • Omdenken
  • Ik denk mij sterk spel
  • Present Child methode
  • Inzichtkaarten (emoties)
  • Tekenen, schilderen, kleien
  • Helende (fantasie) kinderverhalen
  • Familieopstellingen


Tussenevaluatie:

Waar nodig zal ik u als ouder(s) en/of verzorgers tijdig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van uw kind.

Eindgesprek:

Als uw dochter of zoon de doelen heeft bereikt en zelfstandig verder kan, ronden wij het coachingstraject met een eindgesprek af. Tijdens dit gesprek kan ik u wat tips geven om uw kind thuis te kunnen ondersteunen.


Mocht tijdens het volgen van het coachingstraject blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik ouder(s) en/of verzorgers hierbij helpen.

rots en water logo